Jak wygląda proces budowy MODUŁOWEGO DOMU?
Niezależnie od wybranej technologii budowy domu (technologia modułowa, tradycyjna czy szkieletowa drewniana) proces pozwoleń formalno-prawnych jest ten sam. Zanim zostanie podpisana umowa na realizację domu ważne jest, aby spełnione zostały wymogi formalne związane z gruntem. Proces produkcji modułów wraz z wyposażeniem trwa zazwyczaj około 2,5 miesiąca, sam montaż 1 dzień, a resztkowe prace na miejscu budowy około 2 tygodni. Doskonała synchronizacja prac pozwala na zachowanie 3-miesięcznego terminu realizacji.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na danym obszarze został uchwalony MPZP. Jeśli tak – poproś o wypis i wyrys. Jeśli nie – złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku o warunki zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej – do uzyskania w lokalnym wydziale geodezji. Uzyskanie Warunków Zabudowy lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest niezbędne do określenia jaki dom będzie mógł stanąć na działce.

Kolejny krok to wystąpienie o zapewnienie przyłączy do Zarządców sieci (m.in. prąd, woda, gaz, kanalizacja) oraz Zarządu Dróg, w celu uzgodnienia zjazdu z drogi.

Po potwierdzeniu kwestii formalnych związanych z działką pozostaje już jedynie spotkanie z naszym doradcą, wyrób modelu domu oraz standardu jego wykończenia. Po ustaleniu szczegółów z naszym doradcą sporządzamy oraz podpisujemy umowę. Będzie to zielone światło do rozpoczęcia prefabrykacji domu modułowego.

Skontaktuj się z wybranym geodetą, który zrobi obmiary i sporządzi mapę do celów projektowych.

Po podpisaniu umowy przekazujemy dokumentację projektową niezbędna architektowi do sporządzenie adaptacji projektu do lokalnych warunków działki oraz MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) / WZ (Warunki Zabudowy) oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, że czas oczekiwania na pozwolenie to 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie.

Pozostają prace ziemne, fundamentowe oraz przyłącza. Znajdź odpowiedną ekipę, która wykona prace na działce - przygotuje fundamenty oraz doprowadzi media według zaadaptowanego projektu budowlanego oraz naszych wytycznych. Należy pamiętać, iż dzięki systemowi modułowego oraz samonośnej podłodze nie ma konieczności wykonywania płyty fundamentowej. Sugerowaną metodą wykonania fundamentów są stopy fundamentowe, które są zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem.

Kolejnym etapem jest transport modułów oraz ich montaż na działce. Montaż modułów trwa jeden dzień, a pozostałe prace budowlane na miejscu budowy dwa tygodnie.