You Tube
Facebook
Instagram
MW_4.2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Technologia modułowa to klucz naszego sukcesu - gwarantuje nie tylko szybki czas budowy domu, ale również spełnia zagadnienia techniczne związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021. Dzięki systemowi modułowemu oraz zastosowanym materiałom w domu modułowym MW_4.2.1 zapewnione zostaje uzyskanie nawet lepszych parametrów termoizolacyjnych przegród, niż określone w WT2021.
WT2021System modułowy domu MW_4.2.1
U ściany
≤0,20 0,15 *
*w miejscach wstawek z elewacji wentylowanej ≤0,20
U podłogi
≤0,30
0,24
U dachu
≤0,15
0,13
U okien i drzwi balkonowych
≤0,90
≤0,90
U drzwi zewnętrznych
≤1,10
0,85
EP – roczne obliczeniowe zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ≤70
≤70 *
*w zależności od źródła ciepła