Co to znaczy BUDOWNITWO MODUŁOWE?
Budynki modułowe składają się z przestrzennych modułów (na przykład w kształcie prostokąta), które produkowane są w zakładzie produkcyjnym niezależnie od warunków atmosferycznych. Prowadzone są tam prace konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Sprefabrykowane moduły dostarczane są transportem kołowym na plac budowy, następnie przy pomocy dźwigu posadawiane są na fundamencie i łączone wzajemnie ze sobą. Budownictwo modułowe ogranicza prace na placu budowy jedynie do resztkowych prac wykończeniowych i instalacyjnych polegających na połączeniu modułów w jeden budynek.
Kolejność prac w technologii modułowej
Zalety DOMÓW MODUŁOWYCH

Produkcja modułów odbywa się w zakładzie produkcyjnym, oznacza to, że prefabrykację modułów można rozpocząć jeszcze przed pozyskaniem pozwolenia na budowę. W momencie uzyskania pozwolenia na budowę na placu budowy rozpoczynają się prace ziemne oraz fundamentowe (podobnie jak w technologii tradycyjnej), jednak niezwłocznie po ich zakończeniu dostarczane zostają moduły na dom jednorodzinny, gdzie w przypadku budownictwa tradycyjnego dopiero w tym momencie rozpoczynają się prace związane z wznoszeniem konstrukcji. Montaż modułów zajmuje maksymalnie 1 dzień, resztkowe prace budowlane i instalacyjne około 2 tygodni. Dodatkowo budownictwo modułowe w przeciwieństwie do tradycyjnego jest praktycznie niezależne od warunków atmosferycznych. Prace prefabrykacyjne i montażowe w systemie modułowym przeprowadzane są przez cały rok, dzięki temu przeprowadzka do nowego domu możliwa jest niezależnie od pory roku.

Konstrukcja nośna domów modułowych MW TECHNIC wykonana jest w formie szkieletu ze stalowych profili walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie. Zalety stali jako materiału konstrukcyjnego są jednoznaczne – sztywność, wytrzymałość oraz duży ciężar własny. Dodatkowo zakładowa kontrola jakości materiałów i połączeń gwarantuje jej niepodważalną trwałość.

Domy jednorodzinne wyprodukowane z modułów gwarantują doskonale parametry użytkowania. Niskie współczynniki przenikania ciepła przegród zapewnia zastosowanie renomowanych materiałów izolacyjnych. Ponadto  zastosowanie innowacyjnych systemów grzewczych, wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiem ciepła) oraz najwyższej jakości stolarki okiennej i drzwiowej skutkuje niższymi kosztami eksploatacji jednorodzinnego domu modułowego.

Niepowtarzalna zaleta budownictwa modułowego w konstrukcji stalowej to możliwość zdemontowania domu jednorodzinnego oraz przetransportowania go w nową, dowolną lokalizację. Dzięki systemowi modułowemu zmiany w stylu życia związane na przykład ze zmianą miejsca zamieszkania lub pracy nie są żadnym problemem.

Technologia modułowa jednoznacznie wpisuje się w koncepcje długofalowego myślenia o przyszłości oraz świadomości ekologicznej. Szczególna uwaga zwrócona zostaje zatem na stosowane systemy instalacyjne, a przede wszystkim instalacji grzewczej oraz wentylacji. Budynki modułowego wyposażone są w niskoparametrowe ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie. W większości pomieszczeń znajduje się również sterowanie ogrzewaniem podłogowym, co umożliwiło podzielenie domu na strefy, dzięki którym można wyłączyć ogrzewanie w pomieszczeniach, które nie są użytkowane. Instalacja grzewcza oparta na kondensacyjnym kotle gazowym we współpracy z kolektorami słonecznymi lub pompie ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi jest ściśle zorientowana na ochronę środowiska, poprzez: minimalizację emisji CO2 oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Stosowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją gwarantuje dostęp do świeżego i oczyszczonego powietrza z kurzu czy smogu oraz usuwa z wnętrza domu nadmiar wilgoci i niepożądane zapachy. Budownictwo modułowe działa również z myślą o ecological footprint, czyli śladzie ekologicznym, a w szczególności śladzie węglowym, stosując w większości materiały nadające się do ponownego wykorzystania, takie jak: stal, wełna mineralna, płyty GK.

Konstrukcja domu modułowego, w przeciwieństwie do innych technologii istniejących na rynku posiada niewątpliwą przewagę technologiczną w postaci samonośnej podłogi. Umożliwia ona posadowienie budynku na działkach budowlanych o dużym stopniu nachylenia lub skomplikowanych warunkach posadowienia.